de zee … een eindeloos gevoel
een golfslag met een heilig doel
het water dat de zee doet leven
spoelt het zand en doet het zeven

dan komt er weer het leven aan
soms dingen om bij stil te staan
verfijning van een heel nieuw leven
daar in het water meegedreven

een voeding van een nieuw begin
emotie verliest er zo zijn zin
uiteengerukt wordt nu het zand
verkoelt zo weer jou hele strand.

gevoel slaat nu ook op de vlucht
de golf slaat hier een diepe zucht
en kolkend met een stil geraas
was ooit gedachte hier de baas.

nu luister je naar stil geruis
en water dat straks altijd bruist
en ergens...  hier heel ver vandaan
doet storm en ontij …verder gaan.

Aqua 1955