Elke morgen in het duister
schiet je warmte door me heen.
Het is je eerste zonnestraaltje
van je aanblik dat me streelt.
Op de weg van mijn ontwaken
werkt het steeds weer als een brug.
Want de warmte uit dat straaltje
vindt hier steeds zijn weg terug.