een jaartje ouder
een jaartje wijzer
ach moest dat ook nog?
ook nog wat grijzer?
mijn lach in 't leven
raakt nooit verstomd
ik neem het leven
zoals het komt

Aqua 1955