Een wolkendek verdringt de zon
Een donkere dag begint
Ergens in de verte
Hoor je een vogel die nog zingt
Dan klettert het …
Het is gedaan
Het plenst weer van de regen
Moedertje aarde
Die dankt nu weer
Voor al die regenzegen
Een frisse wind
Die steekt dan op
En jaagt de wolken weer voorbij
De aarde is weer uitgesist
De aarde is weer blij
Voorbij de tijd van regenen
Hier start de nieuwe dag
De zon die straalt weer overal
En tovert weer een lach
Zo leeft de mens zijn leven ook
Steekt hij zijn hoofd omhoog
Want telkens achter 't wolkendek
Staat ook een regenboog