Weet je hoe geborgen voelt
als armen rond je hart
en weet je ook hoe liefde voelt
ze is teder en zo zacht

Steeds wordt die indruk diep geplant
en als knuffel steeds gebracht
put jij er nu  je liefde uit
 als grote stille kracht

Aqua 1955