De schaduwen verlatend
Op weg naar licht misschien?
Gedachten die me namen
… Ik zal ze nu wel zien
Welk pad moet ik nu delen?
Welk leven zal ik gaan?
Ik zal het altijd eerlijk vragen
Aan mijn ster die daar zal staan
Als de vloed die binnen dendert
Als een voetstap die ik hoor
Zal mijn hart steeds weer gaan lachen
Zoals de dag weer naar me gloort
Mijn stapjes … zo voorzichtig
steeds weer op mijn eigen weg
Gedachten die de mijne waren
Verloren … heel ver weg.
Mijn vloed die komt nu zachtjes binnen
En vindt zijn zachte  kust
Ze tekent haar gedachten hier
Als mijn levensgrote must
Het gezicht van licht en duisternis
Verdwijnt hier in mijn zon
De wind en wolken gaan voorbij
Omdat ik mezelf … overwon

Aqua 1955