vaak als najaarsstorm begonnen
maar dan als wervelstorm gegaan
raakt een tegenslag in het leven
jou op je weg als een orkaan

op zoektocht naar een schuilplaats
voel je alles om je kraken
zie je vaak niet eens een uitweg
omdat die brokken steeds raken

die orkaankracht doe je voelen
maar dan verzet zich plots je geest
je zet je schouders er dan onder
omdat je leven het begeeft

dan breekt met die gedachten
ineens voor jou het wolkendek
en straalt een zon weer aan de hemel
maar voel je even nog dat lek

dan is het tijd voor repareren
denken hoe het verder gaat
zodat als 't leven weer ontwortelt
je stevig in je schoenen staat