Alle gedichten en afbeeldingen zijn gemaakt door Aqua 1955.
Niets mag dan ook gebruikt, vermenigvuldigd of gepubliceerd
worden zonder zijn toestemming.

© Aqua 1955